Sección: capitán de navío Alfredo Rodríguez Fariñas